Waarom zou je een coachtraject aangaan?!

Dag 50 plus vrouw!

Opvallend veel vrouwen maken rond het vijftigste levensjaar de balans van hun leven op. Fysiek krijgen ze hiertoe een aanzet door de veranderde hormoonhuishouding, de menopauze. Dit geeft klachten zoals de welbekende opvliegers: overmatig transpireren (vaak op ongelegen momenten), hartkloppingen, bizar dromen, minder zorgzaam willen/kunnen zijn en diverse andere lichamelijke en psychische veranderingen.

Veelal wordt dit als “lastig/ongemakkelijk” ervaren, maar het is ook een kans, een kans om te herbezinnen, je af te vragen hoe je deze nieuwe situatie in je leven in kunt passen.

Het is ook een periode waarin kinderen het huis uitgaan maar nog wel de nodige aandacht vragen en/of ouders soms juist meer zorg nodig hebben. De 50 plusvrouw heeft veel ballen in de lucht te houden.  Daarnaast wordt er verwacht dat zij tot het 68e levensjaar werkt. Al met al een complex geheel. (Lees ook: dit zeggen onze cursisten)

Werkgevers hebben voor deze veranderde werknemer en situatie nog niet veel aandacht. Uit onderzoek blijkt dat 50 plussers grote kans hebben om in een burn-out terecht te komen. Dit gegeven zou de werknemer alert moeten maken, maar in veel bedrijven is dit nog geen item helaas.

Met Strandcoaching willen wij hier aandacht aan geven. Het is belangrijk dat je zicht hebt/krijgt op je eigen persoonlijke situatie. Tijd om in actie te komen want er moet wel wat gebeuren. Het betekent dat je de gewenste verandering zélf moet organiseren, de regie in eigen hand moet nemen m.b.t. je leven en loopbaan.

Op 3 daagse bijeenkomsten op Terschelling kun je hiermee een begin maken, een voorzichtige bodem leggen voor  je “nieuwe” zelf!

Strandcoaching wordt gegeven door Hanneke Versteeg en Petra Olthof op De Folkshegeskoalle op Terschelling.

Beide coaches zijn afgestudeerd als Registercoach aan de Hoge School Windesheim in Zwolle.

Wij hopen dat je je aangesproken voelt en de regie over je eigen leven en loopbaan wilt oppakken.

We zien je graag op Terschelling!