Coachende vaardigheden

Coachende vaardigheden zijn ondersteunend om effectiever gesprekken te kunnen voeren.

Gesprekstechnieken zoals het stellen van open vragen, doorvragen, tonen van empathie, vertrouwen hebben in de gecoachte, werken op basis van gelijkwaardigheid, het tonen van compassie, actief luisteren, confronteren en het inzetten van intuïtie.

Bij coachende vaardigheden leer je Anna mee te nemen, je niet DIK te maken, LSD te gebruiken, NIVEA te smeren, een OEN te zijn en OMA thuis te laten.