Coachingstraject

Coachingstraject Terschelling en coachtraject op het vast land

Een coachtraject kan los gevolgd worden of een onderdeel zijn van de 3 daagse coaching op Terschelling.

Tot januari 2020 is er de mogelijkheid om gebruik te maken van subsidie, beschikbaar gesteld door het ministerie van Sociale Zaken. de subsidieaanvraag wordt volledig door Strandcoaching gedaan.

Een coachingstraject is er voor 50 plus vrouwen en kan voorafgaand of na strandcoaching op Terschelling plaatsvinden. In het coachingstraject speelt beweging een belangrijke rol. Door letterlijk in beweging te komen kun je antwoord  vinden op je loopbaangerichte coachvraag. Daarbij is het van belang dat je zelf de verantwoordelijkheid en regie neemt én houdt over je eigen loopbaan. De coaching vindt bij voorkeur buiten plaats, altijd bij of op het water. Het kan gaan om:

Coaching aan het water (bijvoorbeeld wandelend, schilderend of zittend bij het water) De beweging kan bestaan uit gesprekken, bijvoorbeeld gesprekken die je “wakker schudden”-> onorthodoxe interventies. Tijdens de gesprekken maak ik gebruik van bewustzijnsoefeningen, associatieoefeningen, creatieve interventies zoals schrijven of schilderen, de theorie van Caluwe en/of een combinatie van werkvormen.

De beweging kan ook bestaan uit varen op waterHet hangt af van je voorkeur én van de weersomstandigheden. Misschien voel je je op het water vrijer en spreekt daarom coaching op het water je aan. Het kan ook zijn dat je moeilijk los kan laten en zelf de regie wilt houden en zie je coachend-varen daarom juist als een uitdaging.

Een derde mogelijkheid is coaching op de eigen locatie.  

(De invulling van de coaching kan per sessie worden afgesproken, bijvoorbeeld, sessie één wandelen, sessie twee varen en sessie drie schilderen etc.)

20160925_124529-2

 Werkwijze:

Voorafgaand aan het coachingstraject vindt een intakegesprek plaats, hieraan zijn geen kosten verbonden. Het intakegesprek duurt maximaal drie kwartier. Duidelijk wordt wat de coachvraag is, welke mogelijkheden er zijn om aan de coachvraag te werken.

Mocht de coachvraag niet binnen mijn expertise vallen dan geef ik dit aan. De coachee maakt een inschatting of er voldoende basis en aansluiting is om een coachtraject aan te gaan.

Wanneer de coachee en de coach tot overeenstemming komen wordt door de coach een contract opgesteld. Gemiddeld bestaat een coachtraject  uit vier tot zes sessies van één tot anderhalf uur.